UNF O-Ring sealing 

Closer cap options:
xxxxxxxC = metal cap with chain
xxxxxxxO = metal cap with plastic binder
xxxxxxxP = plastic cap with plastic binder

Body option:
xxxxxAIx = stainless steel

CodiceGHL (mm)CHPN (bar)
S10171X2007/16"- 20 UNF37917630
S10171X20C7/16"- 20 UNF37917630
S10171X20P7/16"- 20 UNF37917630
S10112X2001/2"- 20 UNF371017630
S10112X20C1/2"- 20 UNF371017630
S10112X20P1/2"- 20 UNF371017630
S10191X1809/16" - 18 UNF371019630
S10191X18C9/16" - 18 UNF371019630
S10191X18P9/16" - 18 UNF371019630
S10134X1603/4" - 16 UNF371422630
S10134X16C3/4" - 16 UNF371422630
S10134X16P3/4" - 16 UNF371422630
S10151X2405/16" - 24 UNF37917630
S10151X24C5/16" - 24 UNF37917630
S10151X24P5/16" - 24 UNF37917630
S10138X2403/8" - 24 UNF37917630
S10138X24C3/8" - 24 UNF37917630
S10138X24P3/8" - 24 UNF37917630
Note

QTY + -